užalpti

užalpti
užal̃pti intr. apalpti: Kad išvirtau iš ratukų – kad užalpáu! Grg. \ alpti; apalpti; išalpti; nualpti; prialpti; užalpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • alpti — al̃pti, sta, o 1. intr. R, K, J netekti sąmonės, leipti: Jis per dieną kelis kartus al̃pdavo Jnšk. Ašaroms burną prausi, skaudumu širdies alpsi JV266. Kažin, ar čia mirštami, ar tik alpstami nuodai? Š. Teikeis sergantį ir negalintį atlankyt,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apalpti — apal̃pti intr. K; SD145 netekti sąmonės, apmirti: Iš skausmo net apal̃po Dkš. Iš baimės ko neapalpaũ Jnš. Nuo slabnumo širdies apalpo ana J. Tas pavargulis badu tur apal̃pti ir prapulti BPII199. Dieną apalpau dėlei karščio bei naktį dėlei šalčio …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išalpti — išal̃pti intr. 1. daugeliui, visiems apalpti: Visi išal̃po nuo garų Š. Ir išgiedrėjo kieme prūdelis, išalpo ir žuvelės KlvD153. 2. Šts ištrokšti, įsinorėti: Tie jauniejai to vakarelio taip išalpę Žd. | Išalpo mūs lūpos [perdien nevalgius] Lp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nualpti — nual̃pti intr. netekti sąmonės, apalpti: Sužinojus, ka motina mirė, vos nenual̃po Gs. Margeris savo žmoną rado nualpusią S.Dauk. | prk.: Užgeso ugnys, nualpo juokas V.Myk Put. alpti; apalpti; išalpti; nualpti; prialpti; užalpti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prialpti — prial̃pti intr. 1. ne visai nualpti: Atneškiat greičiau šalto vandens – žmogus prialpo Krtn. 2. labai įsinorėti: Kiek tatai motriškos yra prial̃pusios tekėti, kad ir už tokio senio teka Plt. ║ tr. gauti labai norint: Alpk nealpęs – to jau tikrai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”